شناسایی ترکیب بیماریها ، متوسط اقامت و براورد هزینه درمان سالمندان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در زمینه خدمات بستری در تهران بزرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مطلب، چکیده ای است از پژوهشی که تحت نظارت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، با هدف تعیین ترکیب بیماری ها، برآورد متوسط اقامت و هزینه درمان سالمندان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در زمینه خدمات بستری در تهران بزرگآن جام پذیرفته است.سه هزار بیمار بیمه شده بستری براساس اطلاعات به دست آمده در این پژوهش که به روش پیمایشیآن جام شده، جامعه آماری را تشکیل می دهند. سالمندان با جمعیت بالغ بر ۴ درصد کل بیمه شدگان، حدود۳۰ درصد موارد بستری را به خود اختصاص داده اند. آن ها به طور میانگین، حدود ۲ روز بیش از افراد غیر سالمند در بیمارستان بستری بوده اند و ۳۷ درصد هزینه نیز به این گروه تعلق گرفته است. از نظر ترکیب بیماری ها نیز بیماری های این گروه در اغلب موارد، بیماری های پرهزینه و با ماهیت مزمن است.شرح مسأله و ضرورت پژوهش ، مفاهیم، مبانی نظری (سالمندی ازدیدگاه پزشکی، سالمندی از دیدگاه جامعه شناختی وسالمندی از دیدگاه بیمه های اجتماعی)، روش تحقیق، محدودیت های پژوهش و مراحل عملیات، همراه با پیشنهادهای مربوط در این گزارش عنوان شده است.همچنین در ۱۰ جدول، برخی داده ها و اطلاعات به دست آمده تبیین شده اند.

عنوان مقاله [English]

Identification of the combination of diseases, the average length of stay and the cost of treatment for the elderly covered by the social security organization in the field of hospital services in large Tehran

نویسنده [English]

  • hossein haji ali afzali