بازنشستگی ، ویژگیها و مسایل آن از دیدگاه تامین اجتماعی و ارتباط سازمان با بازنشستگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Retirement, features and issues from the perspective of social security and the association's association with retirees

نویسنده [English]

  • mohammad zahedi asl