نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان ، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان در کشورهای عضو جامعه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 این پژوهش ، در ادامه مطلبی که در شماره ۱۳ فصلنامه تأمین اجتماعی درج شده به شرح قوانین و مقررات ۱۳ کشور دیگر عضو جامعه اروپا در زمینه نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان می پردازد.ایرلند، ایسلند، بریتانیا، بلژیک، پرتغال، دانمارک، سوئد، فنلاند، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین، نروژ و هلند،۱۳ کشوری هستند که نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان آنان بررسی شده است.در خلال مباحث، نحوه تأمین منابع مالی و پوشش بیمه ای کشورهای مذکور، شامل ازکارافتادگی، بازنشستگی، بازماندگان (فوت)، درمان و ایام بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، مراقبت و پرستاری، حوادث ناشی از کار و بیمه های شغلی، کمک عائله مندی و بیکاری تبیین شده است

عنوان مقاله [English]

Farmers' Social Insurance System, Owners of Freelance and Self-employed Jobs in Member States of the European Community

نویسنده [English]

  • bahram panahi