چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

"چشم‌انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز/گردآوری و ترجمۀ دکتر ناصر موفقیان چشم‌انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز{o*o} گرداوری و ترجمۀ دکتر ناصر موفقیان در این شماره: *انتقال فقر از آسیا به افریقا؟ *دو میلیون نفر قربانی حوادث کار در هر سال *«بازار سایه»خدمات درمانی و افزایش نابرابری‌ها در روسیه و امریکا *دستور العمل مشترک پیشگیری و درمان ایدز *آیا ثروتمندان می‌توانند کسری بودجه نظامهای بازنشستگی را تأمین کنند؟ *عوامل ناتوانی نظامهای درمانی آسیایی و افریقایی در برابر بیماریهای واگیردار *کار اجباری و قاچاق انسانها {o(*)مآخذ مورد استفاده در این مقاله: ,NNC,ytiruceS laicoS krowteN,PFA,sserP detaicossA,yadot ASU,OLI,ednom eL,tnednepednI . * به مناسبت«روز جهانی ایمنی و بهداشت کار»دو میلیون نفر قربانی حوادث کار در هر سال!بیشترین حوادث و بیماریهای شغلی در آسیا و امریکای جنوبی رخ می‌دهد در برابر افزایش بی‌سابقۀ حوادث ضمن انجام کار-به صورت آسیب‌های منجر به مرگ،معلولیت‌های دائمی و بیماریهای گاه درمان‌ناپذیر-سازمان جهانی بهداشت و سازمانبین المللی کار،که هر دو آنها وابسته به سازمان ملل متحدند،در گردهمایی مشترک خود در ژنو(28 آوریل 2005)،ضمن اعلام این روز به عنوان«روز جهانی ایمنی و بهداشت کار»در بیانیۀمشترکی خاطرنشان ساختند که نیاز به ایجاد و گسترش وسیع نوعی فرهنگ پیشگیری ازحوادث کار در سرتاسر کشورهای جهان بشدت احساس می‌شود. علاوه بر این،در گزارش مورد بحث نمونه‌هایی از تجربیات مثبت بعضی کشورهای منتخبارائه شده است که با همکاری سازمان بین المللی کار از هم اکنون دست به کار شده‌اند تا از طریقوضع مقررات و قوانین نیرومند و روش‌های تحکیم و پیگیری این مقررات ریشۀ کار اجباری رابخشکانند،و ضمن اجرای سیاستها و برنامه‌های مخصوص کشف و نابود کردن علل آشکار وناپیدای کار اجباری،به قربانیان این رفتارهای غیر انسانی یاری دهند تا زندگی شرافتمندانۀ خود رااز نو بنیاد نهند."

عنوان مقاله [English]

A prospect of social welfare in today's world

نویسنده [English]

  • naser movafaghiyan