رجوع سازمان تامین اجتماعی به عامل ورود زیان و بیمه گر او

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 در فرضی که برای بیمه شده زیان دیده به طور همزمان شرایط استفاده از مزایای تامین اجتماعی و مسئولیت مدنی وجود دارد نظامهای مختلف راه حل های گوناگونی را برای ترتیب جبران خسارت مقرر کرده اند. این راه حل ها به طور خلاصه عبارت است از: راه حل انتخاب- جمع مزایا- استرداد مزایا توسط تامین اجتماعی از وارد کننده زیان و سایر اشخاص مسئول و سرانجام کاهش بار مسئولیت واردکننده زیان یا حذف مسئولیت مدنی. انتخاب هر یک از این راه حل ها تابع سیاستها و اهدف متعدد و متفاوتی است. حقوق ایران درماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و متون مشابه آن راه حل رجوع …

عنوان مقاله [English]

The referral of the Social Security Organization to the lender and its insurer

نویسنده [English]

  • hasanali dorudian