دستیابی به پوشش فراگیر سلامت ؛ توسعه نظام مالی سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

برای تأمین پوشش فراگیر در کشورهایی که هم اکنون از آن برخوردار نیستند، ضروری است تا میزان پیش پرداختها افزایش و میزان اتکا بر پرداختهای مستقیم و حق الزحمه پرداختی کاربران کاهش یابد. این کار را می توان از طریق ۱) بسط و توسعه نظامهای مالیات محور عادلانه در سطح گسترده یا ۲) نظامهای مبتنی بر بیمه اجتماعی سلامت یا ۳) ترکیبی از هر دو انجام داد. این مقاله تصمیمات کلیدی را که می بایست در طول دوره گذار برای بهبود وظایف تأمین مالی سلامت (شامل جمع آوری درامد)، تجمیع (انباشت) و خرید یا تدارک (خدمات) اتخاذ شود به طور مختصر ارائه می کند.

عنوان مقاله [English]

Achieving comprehensive health coverage; developing a financial health system

نویسنده [English]

  • aliasghar ahmadkia