سازوکارهای اندازه گیری عملکرد در بخش مراقبت از سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اندازه‌گیری عملکرد،هستهء مرکزی تفکر پیرامون کیفیت است؛منظور از آن دانستن این‌ مطلب است که بیمارستانها در حال حاضر چه می‌کنند و در زمینهء مقاصد و اهداف تعیین شده‌ کدام فرصت را برای بهبود عملکرد خود فراهم ساخته‌اند؟ روشهای اصلی برای اندازه‌گیری عملکرد مراقبت در مؤسسات ذیربط عبارت است از: بازرسی رسمی،بررسی‌های مربوط به رضایتمندی مشتری،ارزیابی شخص ثالث و نشانگرهای‌ آماری که بسیاری از آنها هرگز به‌طور جدی تحت آزمون قرار نگرفته است. گزارش حاضر پاسخی است در قبال پرسش یک نهاد یا مقام تصمیم‌گیر.حاصل کار این است‌ که تلفیقی از مدارک و شواهد موجود،شامل خلاصه‌ای از یافته‌های اصلی و گزینه‌های گوناگون‌ خطمشی‌های مربوط به موضوع ارزیابی ارائه شود. شواهد مربوط به ارزیابی شبکهء مراقبت‌1به وسیلهء سازمان جهانی بهداشت تشکیل و فعالیت آن هماهنگ شده است.سایر طرفهای ذینفع نیز می‌توانند در صورت تمایل از پژوهش‌های مرکز یاد شده بهره‌مند شوند.

عنوان مقاله [English]

Performance measurement mechanisms in the health care sector

نویسنده [English]

  • ebrahim sedghiyani