نظام مراقبت از سلامت و بیمه های اجتماعی تایلند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی نظام سلامت کشور تایلند و اصلاحات انجام شدهء آن بیانگر عزم ملی این کشور در برخورد با مقولهء بی‌عدالتی است.این کشور هنوز با مشکلات جدی مواجه است و طرح‌ پوشش همگانی آن عمدتا از منابع دولتی تأمین می‌شود و بخش خصوصی با در اختیار داشتن‌ حدود 52 درصد از تختهای بیمارستانی قدرت چندانی ندارد.بنابراین انجام اصلاحات در این‌ کشور راحت‌تر به نظر می‌رسد. در کشور تایلند اجرای مقررات به‌طور جدی حتی در بخش خصوصی دنبال می‌شود. سازمانها و طرحهای گوناگون بیمه مستقل از یکدیگر کار می‌کنند و هر طرح با منابع در اختیار خود خدمات را ارائه می‌دهند.فعالیت این سازمانها بیشتر در راستای سیاستگذاری در نظام‌ سلامت و تحقیق و آموزش است.این سازمانها از طریق مؤسسه یا واحد کشور اصلاح نظام‌ سلامت به‌طور مستقیم تحت نظر رئیس دولت قرار دارند. دولت با مسئولیت کامل تأمین منابع مالی سلامت را برعهده دارد.برای توانمندسازی‌ نیروی انسانی در چارچوب اصلاح نظام سلامت ساختار،برنامه و بودجه‌ای مشخص‌ وجود دارد. پیروی از نظام سرانهء پرداخت و طرح دروازه‌بان سیستم در تمام سازمانهای بیمه‌گر وجود دارد(چه در بخش بستری و چه در بخش سرپایی). نظام پوشش همگانی تایلند طرحی حمایتی برای هدفمند کردن یارانه‌هاست.می‌توان‌ بخشی از جمعیت کشور را که تأمین سلامت آنان از منابع عمومی فراهم می‌شود(روستاییان، اقشار آسیب‌پذیر شهری،بیمه‌شدگان سایر اقشار،نیازمندان و...)،در قالب چنین طرحی و با اجرای نظام پرداخت سرانه با محوریت بیمارستان منطقه قرار دارد،به‌گونه‌ای که‌ بخش خصوصی نیز در کنار بخش دولتی و با محوریت بیمارستان با نظام طراحی شده خدمات‌ را ارائه دهد.

عنوان مقاله [English]

Thailand's health and social insurance system

نویسنده [English]

  • ghodsi yazdiyan