تجربه موفق آموزش پزشکی، بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی در «ربع رشیدی» بزرگترین مجتمع علمی و آموزشی تاریخ تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف:در زمانی که اروپا قرون وسطی،دوران تاریک پزشکی را سپری می‌کرد، مسلمانان پیشرفتهای شگرفی در زمینهء علوم پزشکی به جهانیان عرضه داشتند.شیخ فضل الله‌ همدانی دانشمند فاضل،طبیب و سیاستمدار بزرگ در دوران استیلای مغول بر ایران و آذربایجان توانست با ایجاد مجتمع ربع رشیدی بسان یک شهرک دانشگاهی عظیم،اقداماتی را پایه‌گذاری کند که حتی امروز هم جامعهء ما و بسیاری از جوامع بشری نیازمند بهره‌گیری از تجارب مدیریتی آن هستند. روش بررسی:این مطالعه به روش اسنادی براساس مستندات کاملا معتبر تهیه شده است. یافته‌ها:تجارب موفق بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و تأمین اجتماعی در موارد زیر برای‌ مدیریت نظام سلامت در مقطع زمانی فعلی قابل استفاده است: نحوهء گزینش دانشجو،شرایط استاد و نسبت استاد به دانشجو،طول مدت تحصیل و... چگونگی ادارهء بیمارستان و نکاتی چون همکاری پزشک و داروساز،جداسازی بیماران عفونی‌ و غیرعفونی،آشپزخانهء رژیمی،مراقبت در منزل،به کارگیری پزشکان به صورتهای تمام‌وقت و نیمه‌وقت،گسترش شبکه‌های آب آشامیدنی،رعایت بهداشت آب،تعیین حق آب و...بیمهء کلیه‌ افراد و اموال و پیش‌بینی‌های لازم برای موارد بحرانی،پیش‌بینی صندوق خاص برای افراد فقیر و درمانده و فوت شده در بیمارستان و...

عنوان مقاله [English]

The successful experience of medical education, health care, and social security in "Rabida Rashidi", the largest scientific and educational complex of Tabriz

نویسنده [English]

  • hosseyn jabari