شناخت ویژگیهای شغلی کارگران میدان میوه و تره بار مرکزی تهران در ارتباط با حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقالهء حاضر خلاصه‌ای از طرح پژوهشی با عنوان«بررسی و شناخت ویژگیهای شغلی و اقتصادی و اجتماعی شاغلان در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران در ارتباط با حمایتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی»است که به سفارش مؤسسهء عالی پژوهش تأمین اجتماعی و توسط نگارنده انجام شده است. به دلیل اهمیت تعمیم حمایتهای مقرر در قانون تأمین اجتماعی به شاغلان میدان مرکزی‌ میوه و تره‌بار و عدم‌تحقق آن طی سالهای گذشته که ناشی از علل مختلف و پیچیدگی‌های حاکم‌ بر روابط درونی میدان است،در این پژوهش سعی شده است ویژگیهای ساختاری میدان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا با ارائهء تصویری شفاف از میدان،امکان سیاستگذاری و اتخاذ راهکارهای اجرایی برای تحقق بیمه‌های اجتماعی شاغلان میسر شود. 61-هرچند در حال حاضر لیست بیمه‌ای که هر ماه توسط عدهء زیادی از غرفه‌داران ارائه‌ می‌شود،بیشتر صوری است و اکثر اقوام خود را بیمه می‌کنند،غرفه‌داران اعتقاد دارند که بخش‌ عمده‌ای از نیروی کار ثابت میدان را فرزندان و یا اقوام خودشان تشکیل می‌دهند و کارگران ثابت‌ آنها نیز دارای لیست بیمه هستند و حقوق و مزایای مکفی دریافت می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر 34/57 درصد شاغلان میدان مرکزی میوه و تره‌بار بیمه هستند و در مقابل 45/52 درصد تحت پوشش بیمه‌های تأمین اجتماعی نیستند

عنوان مقاله [English]

Recognition of the occupational characteristics of Tehran's fruit and vegetable field workers in connection with the support provided by the Social Security Act

نویسنده [English]

  • abdolreza moslemi