نیازسنجی و تعیین اولویت های تحقیقاتی معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط تنگاتنگ با موضوع تأمین امنیت سلامت،نقش مؤثری در تخصیص منابع محدود بخش بهداشت و ارتقای سلامت جامعهء بیمه‌شدگان دارد.برای رسیدن‌ به چنین رسالتی،سازمان ناگزیر به شناخت چالشها و مشکلات درونی و بیرونی خود در حال و آینده است.گروه مدیریت سازمان می‌تواند این مسائل را از طریق علمی بشناسد و برای موارد در اولویت چاره‌ای بیندیشد.برخی از این موارد با اقدام اجرایی رفع می‌شود ولی بخشی از این‌ مشکلات و چالشها نیاز به تحقیق و کاوش علمی دارد.از طرفی تعیین اولویت‌های تحقیقاتی در چرخهء مدیریت پژوهشی نقطهء آغازین بوده و به دلیل محدودیت منابع انسانی و مالی بخش‌ تحقیقاتی انجام آن ضروری است.به همین منظور معاونت درمان سازمان با انجام طرح‌ «نیازسنجی و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی بخش درمان سازمان»،گاهی رو به جلو،در ساماندهی و جهت‌دار کردن تحقیقات در سازمان برداشته است.در این طرح که با مشارکت‌ ذینفعان سازمان شامل چهار گروه پژوهشگران،تصمیم‌گیرندگان،ارائه‌کنندگان خدمات و جوامع‌ مرتبط اجرا شد،اولویت‌های تحقیقاتی سه سال آینده بخش درمان مشخص شده است.

عنوان مقاله [English]

Needs Assessment and Prioritization Research Services, Deputy Director of Social Security

نویسنده [English]

  • behzad damari