تحلیل رفتار هزینه ای بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از روش ترکیب مراجعه (Case Mix)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

: "تنها کار پژوهشی صورت گرفته درباره این موضوع یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد1است،که خلاصه‌ آن به شرح زیر است: نخستین گام در جهت اداره اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق در مورد عملکرد آینده بیمارستان، محاسبه هزینه‌های هربخش می‌باشد و لذا در این راستا پژوهش به بررسی مدلها و الگوهای‌ تخمین تابع هزینه و تابع هزینه چند کالایی(تنوع کالاها و خدمات در بیمارستان)پرداخته‌ است. در این پژوهش بهره‌گیری از رهیافت تئوری اطلاع و بررسی اثر ترکیب-مراجعه در تحلیل هزینه‌های بیمارستانی مورد تاکید قرار گرفته است و متوسط هزینه را برای هربخش‌ محاسبه نموده است. سپس این دو معیار اطلاع را به گونه‌ای استاندارد نموده،تا دارای میانگین واحد شوند؛ (به تصویر صفحه مراجعه شود) معادله 7:(به تصویر صفحه مراجعه شود) سپس معیارهای استاندارد شده،به عنوان وزنهای فرمول تجمیع خطی مورد استفاده واقع‌ می‌شوند،تا دو معیار برای پیچیدگی نسبی هربار-مراجعه به بیمارستان‌1تولید شود؛ (به تصویر صفحه مراجعه شود) معادله 8:(به تصویر صفحه مراجعه شود) X?1?i و X?2 i اعداد شاخص هستند که به عنوان مجموع وزنی نسبتهای ترکیب-مراجعه‌ محاسبه شده‌اند و وزنهای آن معیارهای استاندارد شده پیچیدگی هرمورد می‌باشد. روش کار به این صورت که با استفاده از تکنیکهای پیشرفته آماری و اقتصاد سنجی‌ نظیر ARMA و ARIMA ابتدا تعداد مراجعین به بخشهای مختلف را در یک بیمارستان‌ پیش‌بینی کنیم و سپس براساس هزینه متوسط برآورد شده به ازای هربیمار بستری در هر بخش و لحاظ نمودن نرخ تورم و همچنین سایر ملاحظات مربوط به افزایش تعداد تختهای‌ فعال در هربخش و غیره،هزینه کل هربخش و در نتیجه کل بودجهء مورد نیاز بیمارستان را برآورد و پیش‌بینی کنیم."

عنوان مقاله [English]

Analysis of Cost-Effectiveness of Social Security Organization Hospitals Using Case Mix

نویسنده [English]

  • reza kashef