بررسی روند شیوع از کار افتادگی ناشی از کار در بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تأمین اجتماعی در کشور ما حاصل بیش از هفتاد سال تلاش و تجربه و هم‌اندیشی‌ صاحبنظران و دلسوزان کشور است.آنچه امروز در اختیار داریم،میراثی است که از نیم قرن‌ پیش به جا مانده است.نیم قرنی که پر از فراز و نشیب،آزمون و خطا و ناکامی‌ها و کامیابی‌هاست.در نیم قرن گذشته،دست‌اندرکاران سازمان تأمین اجتماعی کوشیده‌اند تا در هر گام بر استحکام و پایداری نظام تأمین اجتماعی افزوده شود،اقشار بیشتری از جمعیت کشور تحت پوشش قرار گیرند و تعهدات تأمین اجتماعی با سهولت و کیفیت بیشتری ارائه شود. مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی طبق ماده 3 این قانون شامل حوادث و بیماری‌ها و بارداری،بازنشستگی،از کار افتادگی(کلی و جزئی)،مستمری بازماندگان،مقرری بیمه‌ بیکاری،غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری،غرامت نقص عضو مقطوع،کمک هزینه‌ عائله‌مندی،اولاد،ازدواج،کفن و دفن و...نیز هزینه وسایل کمک پزشکی(اورتزوپروتز)می‌باشد. از کار افتادگی یکی از عوارض و پیامدهای حوادث است.در کشور ما نیز با عنایت به ماده‌ 91 قانون تأمین اجتماعی جهت تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها،کمیسیون‌های پزشکی بدوی و تجدیدنظر با بهره‌گیری از دانش و تخصص‌ پزشکان متخصص و مجرب و متعهد تشکیل می‌گردد. اساس پرداخت مستمری از کارافتادگی در تأمین اجتماعی،صدمات قابل تأئید پزشکی‌ می‌باشد و به عنوان آسیبی تعریف می‌شود که منجر به ناهنجاری جسمی و یا روحی و روانی‌ شده و می‌توان آن را با روش‌های تشخیص بالینی و پاراکلینیکی به اثبات رساند. از کار افتادگی‌های مشمول این قانون عمدتا به علت بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار رخ می‌دهد. در این مطالعه سعی شده است که با تکیه بر اطلاعات و آمار ارائه شده توسط سازمان‌ تأمین اجتماعی،خصوصیات از کارافتادگی‌های ناشی از کار و روند شیوع آن در یک دوره 10 ساله یعنی از سال 1374 تا 1384 و برآورد بار مالی ناشی از آن مورد تحلیل قرار گیرد.از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار،تأمین اجتماعی حمایتی است که جامعه در برابر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از قطع یا کاهش شدید درآمد افراد بر اثر بیکاری، بیماری،بارداری،از کارافتادگی،سالمندی،فوت و همچنین افزایش هزینه درمان و نگهداری‌ خانواده(عائله‌مندی)،به اعضای خود ارائه می‌کند. براساس اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی،بیکاری،پیری،از کارافتادگی،بی‌سرپرستی،در راه ماندگی،حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره،حقی است‌ همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

عنوان مقاله [English]

The survey of the prevalence of disability caused by work in the social security organization's insured

نویسنده [English]

  • yadollah adibnia