خدمات سلامت در امارات متحد عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 "واحدهای اجرایی و نیروی انسانی خدمات سلامت وزارت سلامت برای ارائه خدمات سلامت از امکانات درمانی اختصاصی و امکانات درمانی‌ وابسته به سایر سازمان‌های دولتی و حمایتی و امکانات بخش خصوصی برخوردار است‌ بهره‌گیری از خدمات پزشکی بخش خصوصی و بسط و گسترش امکانات درمانی این بخش‌ برای استفاده شهروندان امارات متحد عربی از خدمات سلامت به نحو مطلوب و در راستای‌ اهداف دولت فدرال براساس قوانین فدرال سالهای 5791،3891 و قانون فدرال سال 6991 میلادی‌ (موضوع خدمات پزشکی بخش خصوصی،خدمات دارویی و ایجاد موسسات داروسازی و داروخانه‌های خصوصی و تأسیس مراکز درمانی خصوصی)است. توزیع کل داروسازان و دندانپزشکان در مناطق پزشکی امارات متحد عربی در سال 4002 (به تصویر صفحه مراجعه شود) بیشترین درصد داروسازان وزارت سلامت به ترتیب در امارت دبی،امارت ابوظبی،و امارت‌ شارجه و دندانپزشکان به ترتیب در امارت ابوظبی،امارت دبی،امارت شارجه و العین شاغل‌ هستند استقرار مراکز درمانی اختصاصی سایر سازمان‌های دولتی و حمایتی غیر تابعه وزارت‌ سلامت در امارت ابوظبی،امارات دبی،منطقه پزشکی العین و منطقه پزشکی الغربیه و اشتغال‌ و اسکان 351 داروساز و 271 دندانپزشک شاغل این بخش موجب افزایش تعداد داروسازان و دندانپزشکان در امارت‌های فوق شده است. Radio-Diagnostic سایر خدمات پزشکی تخصصی موفق در سطح کشور می‌توان به آزمایشگاه‌های تخصصی‌ باروری از طریق لوه آزمایشگاهی در بیمارستان توأم در منطقه پزشکی العین-شامل حدود صد مورد باروری و زایمان از این طریق‌1(در سال 9991 میلادی)که با موفقیت در این بخش‌ انجام شده است-و نیز مرکز مطالعه راجع به تومورها2در همین بیمارستان-که مراجعان‌ زیادی از خارج از امارات برای درمان داشته و دارد-اشاره کرد."

عنوان مقاله [English]

Health Services in UAE

نویسنده [English]

  • nahid etezad pour