مطالعه تطبیقی نظام بیمه همگانی سلامت در کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

A comparative study of public health insurance system in selected countries and presenting a suitable model for Iran

نویسندگان [English]

  • majid rajabpour
  • hosseyn zaree
  • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1386
  • تاریخ بازنگری: 11 اردیبهشت 1387
  • تاریخ پذیرش: 11 اردیبهشت 1387
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1387