پوشش همگانی بیمه سلامت ایران: چالش های پیش رو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Coverage of Iran's Health Insurance: Challenges

نویسنده [English]

  • HOSSEYN ebrahimpour