جنسیت، کار، خانواده و دولت های رفاه: کشورهای حوزه نوردیک در چشم اندازی تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Gender, work, family and welfare states: Nordic countries in an adaptive perspective

نویسنده [English]

  • neda sheerbaf