اصلاحات مستمری ها: اصول و مبانی، تحلیل روش ها و خطاها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Pension reform: principles and foundations, analysis of methods and errors

نویسنده [English]

  • kaveh mehr