فقر درآمدی، فقر قابلیتی و طرد اجتماعی: روندشناسی تحول مفاهیم در بررسی فقر ومحرومیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Income Poverty, Capacity Poverty, and Social Rejection: The Transformation of Concepts in the Study of Poverty and Extremism

نویسنده [English]

  • mahdi ebrahimi