بررسی مسائل و مشکلات اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس متخصص گروه نظارت فنی و احتساب سوابق ادار ه کل امور فنی بیمه شدگان


عنوان مقاله [English]

Examining the Issues and Problems in Implementing the Law on Transfer of Insurance or Pensions in the Social Security Organization

نویسنده [English]

  • kiyandokht vernous