برآورد تابع تقاضای خدمات بهداشتی و درمانی شهروندان بر حسب سبد مصرفی خانوار (با تاکید بر رهیافت سیستمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Estimation of demand function of citizens' health services in terms of household consumption basket (with emphasis on systematic approach)

نویسنده [English]

  • mahdi zolfaghari