سیاست های رفاهی خانواده در فنلاند

نویسنده

چکیده

مقرری خرجی به منظور فراهم نمودن خرجی مکفی برای فرزندان زیر 81 سال مقیم فنلاند که‌ نمی‌توانند خرجی کافی را از والدین خود دریافت کنند مقرر شده است. مشارکت فعال زنان در زندگی کاری سبب ارتقا و توسعه قوانین در مورد مراقبت از فرزندان کوچک و نقش حفاظت از فرزندان کوچک خود که‌ زیر هفت سال سن دارند مراقبت به عمل بیاورند از جمله:مراقبت‌های روزانه شهری،مراقبت‌ از فرزندان در بخش خصوصی با اتکا بر کمک هزینه‌ای که در این مورد در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد و یا مراقبت از فرزندان در خانه و استفاده از مرخصی‌های پرستاری و کمک‌ هزینه مراقبت خانگی از فرزند. مقرری مراقبت در بخش خصوصی شامل یک مقرری پایه به میزان 731/33 یورو برای هر کودک در یک ماه و یک مقرری مکمل است که براساس وسع و سطح درآمد خانواده‌ها در اختیار آنان قرار می‌گیرد. مقرری مراقبت از فرزند در خانه‌2 مقرری مراقبت از فرزند در خانه در اختیار خانواده‌هایی قرار می‌گیرد که دارای فرزندان زیر سه سال باشند و از خدمات مراکز شهری(کودکستان‌های تحت نظر شهرداری)استفاده‌ نمی‌کنند. بخش سلامت و اجتماعی این خدمات را در اختیار والدینی که دارای فرزندان معلول هستند قرار داده و اطلاعاتی را در مورد چگونگی رفتار با فرزندان از مراحل آغازین برای آنها فراهم می‌کنند. مبلغی که با توجه به‌ وضعیت و سطح درآمد خانواده کودکان معلول در نظر گرفته می‌شود باید توسط آنها برای‌ استفاده از خدمات پرداخت شود."

عنوان مقاله [English]

The institutional classification of various social security systems

نویسنده [English]

  • ali mohammad goudarzi