اندازه گیری ابعاد قابلیت های چابکی در سازمان تامین اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Measuring the Dimensions of Agility Capabilities in the Social Security Organization of Kohkilouyeh and Boyerahmad Province

نویسنده [English]

  • mohammadreza D