بررسی تاثیر اجرای بازنشستگی سخت و زیان آور بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی

چکیده

در مقاله حاضر طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌‌‌آور از لحاظ بار مالی بر سازمان تامین اجتماعی در دو حالت مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی و مقایسه با قانون اولیه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ( موضوع تبصره 2 ماده 79 قانون تامین اجتماعی ) ، مورد بررسی قرار گرفته است .
نتایج این مقاله بیانگر آن است که طرح بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بارمالی عظیمی برای سازمان داشته است. بنحویکه هزینه‌های طرح به قیمت های پایه و اسمی سال 1394 در حالت اول ( مقایسه با شرایط عادی بازنشستگی ) به ترتیب 7.4 و 2.5 برابر درآمدهای طرح ، و در حالت دوم ( مقایسه با قانون قبلی سخت و زیان آور ) به ترتیب 5.2 و 2 برابر درآمدهای طرح بوده است که این امر روند نقطه سربه سری منابع و مصارف سازمان را که طی سالهای اخیر از معضلات اصلی سازمان بوده است، سرعت بخشیده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که در صورت توجه به همه ابعاد هزینه ای طرح برای سازمان تامین اجتماعی در قوانین تصویبی ( موضوع بخشنامه شماره 11) ، اجرای این طرح ( و به طور کلی چنین طرح هایی) هیچ گونه بار مالی ای برای سازمان تامین اجتماعی نخواهد داشت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of hard and harmful retirement on the resources and expenditures of the Social Security Organization

نویسنده [English]

  • mohsen riazi
deputy of social and economic planning office of social security organization
چکیده [English]

In this article, the retirement plan in difficult and harmful businesses in terms of financial burden on social security organization in two ways comparing to normal retirement conditions and comparison with the initial retirement provision in hard and harmful businesses (subject of Note 2 of Article 79 of the Social Security Code) Reviewed.
The results of this paper indicate that the retirement plan in the harsh and harmful businesses has had a huge burden on the organization. Thus, the cost of the project to the basic and nominal prices of 1394 in the first case (compared with the normal retirement conditions) was 7.4 and 2.5 times the revenue of the plan, and in the latter case (compared with the hard and harmful previous law), respectively, 5.2 and 2 times It has been the revenues of the plan, which has accelerated the overhead of the organization's resources and expenditures, which have been the main problems of the organization in recent years. The results also indicate that if all aspects of the cost of the plan for the social security organization are taken into account in the passage laws (subject of Circular No. 11), the implementation of this plan (and in general such plans) will have no financial burden for the Social Security Organization It will not have .
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hard and harmful
  • retirement
  • social security