ارزش‌گذاری طرح‌های بازنشستگی توازن‌نقدینگی با مدل هال-وایت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکید ه
در صندوق‌های بازنشستگی با طرح توازن‌نقدینگی، کسورات بازنشستگی با یک نرخ تضمین‌شده‌ای معمولا براساس نرخ بازده اوزاق قرضه دولتی، تجمیع‌ شده و در زمان بازنشستگی (یا خروج از طرح ) مبلغ انباشته‌‌ ‌به مشترک صندوق پرداخت می‌شود. در این مقاله مزایای بازنشستگی طرح توازن‌نقدینگی را به عنوان یک تعهد مالی و مشتقه‌ای از نرخ بهره در نظر می‌گیریم و با استفاده از مدل‌های مالی، ارزش سازگار بازار تعهدات را محاسبه می‌کنیم. از مدل‌ هال-وایت تک عاملی و مدل هال-وایت دو عاملی برای مدل‌بندی نرخ‌ اعتباردهی بر اساس اوراق قرضه‌ی بدون کوپن و برای یافتن ارزش سازگار بازار تعهدات استفاده می‌شود. با مقایسه‌ی نتایج به دست آمده تحت رویکرد سازگار بازار با دو رویکرد متداول ارزیابی دیگر طرح‌های توازن‌نقدینگی نتیجه می‌شود، با استفاده از رویکرد سازگار بازار دو مشکل، کم‌برآوردی تعهدات و افزایش شدید هزینه‌های نرمال رفع می‌شود، بنابراین ارزیابی سازگار بازار رویکردی مناسب‌تر برای ارزیابی طرح‌های توازن‌نقدینگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Valuation of Cash Balance Pension Plans with Hull-White Method

نویسنده [English]

  • behnam sadeghpour
shahid beheshti university Ms student
چکیده [English]

In a pension fund with the cash balance (CB) plan, the pension contributions with a guaranteed rate are accumulated and at retirement the lump sum is paid to the beneficiary of the fund. CB plans are subcategorized in defined benefit (DB) plans. However CB plans have fundamental differences with DB ones. Generally, approaches which are used in valuation of defined benefit plans, are applied to valuation of cash balance plans that are not always suitable.

In this article, we consider the benefits of pension CB plans as a financial liability and a derivative of interest rate. Using financial models, we calculate the market consistent value of the liabilities. One and two factors Hall-White model are used for modeling the crediting rate based on zero coupon bond and then an analytical response for market consistent valuation is obtained. The results gained in this approach are compared with two common approaches used in CB plans valuation.
We concluded that with use of the market consistent method problems of liabilities underestimation and sharply increase in normal costs are solved. Due to the above observations, market consistent valuation are more suitable for CB plans valuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • One Factor Hull White Model
  • Two Factors Hull White Model
  • Zero Coupon Bond
  • Cash Balance Pension Plan
  • Risk Neutral probability Measure