حفظ پایداری صندوق های بازنشستگی عمومی با اصلاحات پارامتری بهینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بیم سنجی، علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

در دو دهه‌ی اخیر، بحث در ماهیت و اصلاح سیستم‌های بازنشستگی عمومی با نظام تأمین مالی درامد- هزینه، در دنیا اوج گرفته است و کشور‌های مختلف به منظور وفق سیستم با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و روند جمعیتی در سیستم بازنشستگی خود اصلاحاتی اعمال کرده‌اند.. یکی از اصلاحات مورد استفاده برای سیستم بازنشستگی درامد-هزینه، سازوکار متعادل خودکار است. هر سازوکاری با هدف حفظ نقدینگی و پایداری سیستم در بلندمدت، زمانی که ریسک های جمعیتی مانند، کاهش نیروی کار و ریسک های اقتصادی مانند کسری مالی، به دلیل عملکرد بازار های مالی، وجود داشته باشد، در سیستم اعمال می شود.
هدف از این مقاله، مطالعه ی سازوکار متعادل خودکاری است که با تغییر پارامتر‌های ضروری نظام تأمین مالی درامد-هزینه از جمله سن بازنشستگی نرمال، نرخ کسورات و شاخص‌بندی حقوق بازنشستگی، سطحی از نقدینگی و پایداری سیستم را تضمین می‌کند. این سازوکار با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی غیر‌خطی، مقادیر بهینه‌ی پارامتر‌‌های ضروری را در بلند‌مدت و با ارزیابی تغییرات جمعیتی، تعیین می‌کند.
داده‌های مورد استفاده برای بررسی نحوه‌ی عملکرد سازوکار مورد بررسی در این پژوهش، شامل اطلاعات ساختار جمعیتی، اقتصادی و برخی از قوانین بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Restoring Sustainability Of Public Pensions Via Optimal Parametric Reforms

نویسنده [English]

  • shiva mehdipoor
actuarial sciences , Mathematical Sciences , shahid beheshti university , tehran
چکیده [English]

Over the last two decades, the debate on the nature and reform of public pension systems with the financial system of PAYG has grown in the world. Many countries have reformed their public retirement system based on the social, economic and demographic changes.
One of the reforms used for the PAYG pension system is the Automatic Balancing Mechanism. When there is a demographic risk such as decrease of labor and economic risks such as a financial deficit, the mechanism is applied to the system to restoring liquidity and sustainability of the system in the long run .

The aim of this research is to study an automatic balanced mechanisms to restore the liquidity and sustainability of a PAYG pension system based on changes in its main variables, such as the contribution rate, normal retirement age and indexation of pensions. Using nonlinear optimization methods, this mechanism, determines and applies optimal values of this essential parameters in the long run by assessing demographic changes.
The results have been applied to the data from the Iranian Social Security Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • actuarial balance
  • automatic balancing mechanism
  • optimization
  • public pension funds
  • parametric reforms