تأمین اجتماعی و نرخ جایگزینی کل در ازکارافتادگی و بازنشستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس پژوهشی گروه اقتصاد و سرمایه گذاریT موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

چکیده

تأمین اجتماعی برای مشمولان بیمه از کارافتادگی نرخ جایگزینی بالاتری نسبت به مشمولان بیمه بازنشستگی در نظر می‌گیرد. این واقعیت دو موضوع را بازتاب می‌کند: 1. مشمولان بیمه از کارافتادگی دارای درآمد حرفه‌ای کمتری می‌باشند و مزایای تأمین اجتماعی در حال افزایش است و 2. مزایای بیمه ازکارافتادگی در صورت تقاضای زودتر از موعد مقرر،کاهش نمی‌یابد. این پروژه از مطالعات بازنشستگی و سلامت (HRS) که از سال 1992 تا 2010 صورت گرفته است، استفاده می‌کند که سوابق درآمدهای تأمین اجتماعی را به چند بخش از جمله نرخ جایگزینی تأمین اجتماعی برای کارکنان بازنشسته و مشمولان بیمه ازکارافتادگی تقسیم می‌کند. در این پروژه نرخ جایگزینی کل در نظر گرفته می‌شود (سایر منابع درآمدی به غیر از تأمین اجتماعی را نیز حساب می‌کند) و تفاوت‌های بین بازنشستگان و مشمولان بیمه ازکارافتادگی را بررسی می‌کند تا تفاوت رفاه کنونی بازنشستگان دو گروه را بیابد. نتایج نشان می‌دهد که حدود نیمی از مزیت 10 درصدی در نرخ‌های جایگزینی تأمین اجتماعی برای افراد ذینفع بیمه‌های ازکارافتادگی به دلیل تعدیل‌های اکچوئریال مربوط به مزایای بازنشستگی است که دلالت بر این دارد که درآمد شغلی بین کارگران بازنشسته و افراد ذینفع بیمه ازکارافتادگی متفاوت نمی‌باشد، اما به طور قابل ملاحظه‌ای نرخ جایگزینی کل برای مشمولان بیمه ازکارافتادگی پایین می‌باشد که نشان می‌دهد برخلاف نقش مهم تأمین اجتماعی در فراهم کردن یک منبع درآمد، مشمولان بیمه ازکارافتادگی پس از بازنشستگی دارای وضع بدتری نسبت به کارگران بازنشسته می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOCIAL SECURITY AND TOTAL REPLACEMENT RATES IN DISABILITY AND RETIREMENT

نویسنده [English]

  • zahra norouzi
Research Expert at Department of Economics and Investment / Social Security Research Institute
چکیده [English]

Social Security provides higher replacement rates to disability insurance beneficiaries than retired beneficiaries. This fact reflects two factors: 1) Disability Insurance (SSDI) beneficiaries have lower career earnings, and Social Security benefits are progressive; and 2) SSDI benefits are not reduced for claiming early. This project uses the 1992-2010 waves of the Health and Retirement Study (HRS) linked to Social Security Administration earnings records to decompose the differences between the Social Security replacement rates for retired worker and SSDI beneficiaries into these two factors. The project also examines how the total replacement rate – which accounts for other sources of income in addition to Social Security – differs
between retirees and SSDI beneficiaries to capture the difference in overall retirement security between the two groups. The results indicate that about half of the 10-percentage-point advantage in Social Security replacement rates for SSDI beneficiaries is due to the actuarial adjustment applied to retirement benefits, implying that career earnings are not that different between retired workers and SSDI beneficiaries. But total replacement rates are substantially lower for SSDI beneficiaries, which indicates that, despite Social Security’s vital role in providing a reliable income source, SSDI beneficiaries have much lower post-career well-being than retired workers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Total Replacement Rates"
  • "Disability"
  • "Retirement"
  • "Social Securiyt"