زردهای خشمگین (از خیانت مکرونی تا شورش مردمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی،پاریس، فرانسه

2 مترجم

چکیده

اعتراضات اجتماعی یک‌شبه ایجاد نمی‌شوند. اغلب اعتراضات اجتماعی، ریشه‌هایی در پدیده‌های عمیق‌تر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یا سایر حوزه‌ها دارند. در فرانسه نیز مجموعه اعتراضاتی که آن را ذیل عنوان کلی «جلیقه‌زردها» می‌شناسیم، یک‌شبه ایجاد نشدند. در این مدت بیش از هزار نفر زخمی و بازداشت شده‌اند. با این همه، خیابان‌های بسیاری از شهرهای فرانسه ناآرام است. متن حاضر، ترجمه‌ی مصاحبۀ مجلۀ Grozeille با ساموئل هیئت (Samuel Hayat) پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی (CNRS) است که به تاریخ 6 ژانویه 2019 انجام شده‌است. وی در این مصاحبه، با تکیه بر مفهوم «اقتصاد اخلاقی» به عنوان مفهومی محوری، به تبیین چرایی شکل گیری و منطق گسترش و تداوم اعتراضات می‌پردازد. او به مسألۀ انباشت مسائل ناشی از سیاست‌های نئولیبرال در سطح جهانی به صورت عام و در کشور فرانسه به صورت خاص اشاره دارد و بخشی از دلایل این اعتراضات را به این مداخلات مرتبط می‌داند. از نظر هیئت، سیاست‌های رسمی منجر به کاهش همبستگی اجتماعی، عکس‌العمل اجتماعی گسترده‌ای را در فرانسه به همراه داشته که یکی از مصادیق اخیر آن، شکل گیری اعتراضات موسوم به جلیقه‌زردها است؛ اعتراضاتی که نوعی دفاع جامعه از جامعه به شمار می‌رود. او در ادامه، علاوه بر ابعاد محتوایی، به مسأله «فرم»های جدید در اعتراضات جلیقه‌زردها نیز اشاره دارد و تحلیلی هر چند گذرا از این فرم‌های جدید اعتراضات خیابانی به دست می‌دهد. ارائۀ حدس‌هایی از آیندۀ این جنبش اعتراضی، فراز دیگری از مصاحبه اوست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Angry Yellow (From Macron's Betrayal to the Popular Uprising)

نویسندگان [English]

  • Samuel Hayat 1
  • Houshang Rezaie 2
1 Researcher at CNRS, Paris, France
2 Translator
چکیده [English]

Social protests do not happen overnight. Most social protests are rooted in deeper cultural, political, economic, or other phenomena. Also in France, the set of protests, which we know as the general title of "yellow vests", were not created overnight. More than a thousand people have been injured and detained during this period. However, the streets of many France cities are unstable. The current text is a translation of Grisaille’s interview with Samuel Hayat, a researcher at the National Center for Scientific Research (CNRS) on January 6, 2019. In this interview, he explores the reason for formation and the logic of the protests and the continuation of the protests, relying on the concept of "moral economy" as a central concept. He refers to the problem of the accumulation of issues arising from neoliberal policies at the global level in general and in France in particular, and attributes part of the reason for these protests to these interventions. According to the delegation, formal policies that have reduced social cohesion have triggered widespread social backlash in France, one of the most recent being the formation of protests called yellow vests, which are a form of community defense. In addition to the contextual dimension, he also addresses the issue of new forms in yellow vests protests, and provides a transient analysis of these new forms of street protests. Making some guesses about the future of this protest movement is another aspect of his interview.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral economics
  • yellow vests
  • Movement in Squares